Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd Związku Pracodawców Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie na podstawie uchwały z dnia 26.04.2018r.
zwołuje sprawozdawczo- wyborcze Walne Zgromadzenie Członków CRR w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 23.05.2018r.

W pierwszym terminie o godzinie 10:00

W drugim terminie o godzinie 10:30

Miejsce obrad: sala konferencyjna Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38.

Bardzo Państwa prosimy o niezawodne przebycie.