zaproszenie Walne Zgromadzenie 2023

Serdecznie zapraszamy członków Cechu Rzemiosł Różnych  w Olsztynie do udziału w

Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2023 r.

W biurze Cechu udostępniono do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie.